naše služby

V našem zařízení se zabýváme: 

 • léčbou funkčních poruch pohybového aparátu, léčbou pooperačních a poúrazových stavů
 • léčbou degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu
 • léčbou poruch periferních nervů, polyneuropatií, centrálních hemiparéz, úžinových syndromů, …

LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

METODY, KTERÉ VYUŽÍVÁME

 • SM systém 
 • měkké a mobilizační techniky
 • ACT – akrální koaktivační terapie
 • cvičení dle Brügger konceptu
 • proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF, cvičení dle Kabata)
 • dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)
 • senzomotorická stimulace
 • Dornova metoda
 • metoda dle Mojžíšové
 • metoda Brunkow
 • masáž reflexní a vazivová
 • kineziotaping

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

METODY, KTERÉ VYUŽÍVÁME

 • nízkofrekvenční a středněfrekvenční proudy
 • ultrazvuk
 • kombinovaná terapie
 • magnetoterapie 
 • presoterapie (pneuven) 
 • elektrodistanční terapie – VAS
 • rašelinové zábaly (lokální)

VODOLÉČBA

VODOLÉČBA

METODY, KTERÉ VYUŽÍVÁME

 • vířivé vany pro horní končetiny
 • vířivé vany pro dolní končetiny
 • celotělová perličková vana